BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINI MATEMATIKA FANIGA QIZIQTIRISH METODIKALARI

Authors

  • Dilfuza Sharofiddinova Andijon davlat pedagogika instituti Ilmiy rahbar:
  • Zarnigor Erkin qizi Dehqonova Andijon davlat pedagogika instituti 101-guruh talabasi

Keywords:

tanqidiy fikrlash, matematik ekskursiya, mantiqiy fikrlash, jonli ko‘rgazma, ilmiy metod.

Abstract

Bu maqolada boshlang‘ich hamda yuqori sinf o‘quvchilarini matematika faniga qiziqtirish bilan ularni ijobiy va tanqidiy fikrlashga o‘rgatish, ularning hayotida bo‘ladigan muammolarni o‘zlari hal etishga ko‘nikma hosil qilish haqida yozilgan.

References

Jumayev M.E> va boshq. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. (oliy o‘quv yurti talabalari uchun darslik) – T: “Fan va texnologiya”, 2005-yil.

Xamrayeva E.R “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini matematika faniga qiziqtirishning o‘ziga xos xususiyatlari” maqolasi. “PEDAGOGIS” international reseach journal. 2022-yil.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Sharofiddinova, D., & Dehqonova , Z. E. qizi. (2023). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINI MATEMATIKA FANIGA QIZIQTIRISH METODIKALARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 1011–1013. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4579