TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHGA YANGICHA YONDASHUVLAR

Authors

  • Shafoat Mahmudovna Imomova Buxoro davlat universiteti Amaliy matematika va dasturlash texnologiyalari kafedrasi dotsenti

Keywords:

Kompetensiya, innovatsiya, innovatsion ta’lim, kreativ yondashuv, refleksiv yondashuv, texnologik yondashuv, ta’lim texnologiyasi, kompetentli yondashuv, andragogik yondashuv, psixologik yondashuv.

Abstract

Bugungi kunda oliy ta’lim muassasalarida talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish va takomillashtirish talabalarning yangi avlodini tayyorlashni optimallashtirishning muhim yo‘nalishi hisoblanadi. Oliy oʻquv yurtlari talabalariga kasbiy fanlarni o‘rgatish orqali ularni kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish boʻyicha professor-o‘qituvchilar oldiga jiddiy maqsad va vazifalar qoʻyilmoqda. Aynan shu maqsadda ushbu maqolada talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yangicha yondashuvlar ko‘rib chiqilgan.

References

Muslimov N.A va boshqalar. Pedagogik kompetentlik va kreativ asoslari.

O‘quv-metodik qo‘llanma. – T.: “Sano-standart”, 2015. – 120 b.

Ishmuhamedov R.J., M.Mirsolieva. O‘quv jarayonida innovatsion ta’lim

texnologiyalari. – T.: «Fan va texnologiya», 2017, 60 b.

Imamova Shafoat Mahmudovna. A SIMULATION TRAINER’S EDUCATIONAL COMPETENCE IN THE PROCESS OF FORMING STUDENTS’ PROFESSIONAL COMPETENCE// INTERNATIONAL JOURNAL ON INTEGRATED EDUCATION Volume 6, Issue 9, Sep- 2023 P.75-77.

Imomova Shafoat Mahmudovna. MATEMATIK TIZIMLARDA TALABALARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI IMITASION-TRENAJYOR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI // Ilm-fan va texnologiyalar №2(1), 2023, C. 19-23.

Imomova Shafoat Mahmudovna. COMPUTER SIMULATORS IN SCIENCE// International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS September 10 - December 15, 2023. San Francisco, California, USA

Imomova Shafoat Mahmudovna, Norova Fazilat Fayzulloyevna. Ta’lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish// Miasto Przyszłości, Vol. 32 (2023), С.47-49.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Imomova , S. M. (2023). TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHGA YANGICHA YONDASHUVLAR. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 1075–1081. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4594