YO‘LLARDAGI KO‘RINISHLIK MASOFASINI ANIQLASH. TORMOZLANISH YO‘LINI BAHOLASH

Authors

  • Murodjon Yusupovich Qodirov katta o‘qituvchi “Chizma geometriya va muhandislik grafikasi” Farg‘ona politexnika instituti

Keywords:

yo‘llar, masofa, tormozlanish, baholash, haydovchi,

Abstract

Maqolada talabalarning mustaqil ishlarini faollashtirishga yo‘llardagi ko‘rinishlik masofasini aniqlash va tormozlanish yo‘lini baholash.            

References

I.F. Bаbkov, O.V. Аndrееv. Аvtomobil yo‘llаrini loyihаlаsh.(muаlliflаshtirilgаn tаrjimа II- qism. Toshkеnt 2003 yil)

V.F. Bаbkov. Rеkonstruksiya аvtomobilnых dorog.”Trаnsport”, 1978 y.

Q.Х. Аzizov Хаvfsiz hаrаkаtni tаshkil qilish. Toshkеnt 2009 y.

Кадиров М. Ю. ТAЛAБАЛAРНИНГ ОЛИМПИAДA ВA ТAНЛОВЛAРДA ИШТИРОКИ ОРҚAЛИ ГРAФИКA ФAНЛAРИДAН МУСТAҚИЛ ИШЛAРНИ ФAОЛЛAШТИРИШ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 289-295.

Yusupovich K. M. CONJUGATED METHOD FOR STUDYING THE BASICS OF THE THEORY OF THE COURSE" DRAFT GEOMETRY" //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 386-394.

Kodirov M. Y. PERSPECTIVE DETERMINATOR METHOD //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 395-402.

Kodirov M. Y. WAYS OF IMPROVING THE TECHNOLOGICAL PROCESSES OF SHEET STAMPING //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 151-159.

Нурматова C. С., & Myхторов Ш. С. (2022). В ПРОЦЕССЕ ПЛЕТЕНИЯ ВЛИЯНИЕ ТОЧНОГО СМАЧИВАНИЯ НА ОБРЫВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ НИТЕЙ. Educational Research in Universal Sciences, 1(6), 524–533. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/820

Мухторов, Ш. С. ў., & Махмудов , А. А. (2023). КОЛОСНИКЛИ ПАНЖАРАНИНГ ТОЛА АЖРАТИШ ЖАРАЁНИ РДБ БОШҚАРИШ ДАСТГОХЛАРИГА ЎТКАЗИШ. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 379–385. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3155

Срожидинов , Ж. Р. ў., & Мухторов, Ш. С. ў. (2023). АВТОМАТЛАШТИРИШ СИСТЕМАЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШ ВА БОШҚАРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 363–367. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3152

Абдуллаева , Д. Т., & Мухторов, Ш. С. ў. (2023). АВТОМАТИК БОШКАРИШ ТИЗИМЛАРИ. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 373–378. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3154

Mukhtorov, S. S. ugli, & Rustamova, M. M. (2022). IMPROVING THE STRENGTH OF DETAILS BY CHROMING THE SURFACES. Educational Research in Universal Sciences, 1(6), 488–496. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/814

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Qodirov , M. Y. (2023). YO‘LLARDAGI KO‘RINISHLIK MASOFASINI ANIQLASH. TORMOZLANISH YO‘LINI BAHOLASH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 1094–1096. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4600