TALABA YOSHLARDA IXTIROVIY FIKRLARNI PAYDO BO‘LISH VA ULARNI YECHISH NAZARIYASINING ASOSIY MUAMMOLARI HAQIDA

Authors

  • Murodjon Yusupovich Qodirov katta o‘qituvchi “CHizma geometriya va muhandislik grafikasi” Farg‘ona politexnika instituti Farg‘ona shahar, O‘zbekiston

Keywords:

moddiy yangilik , yangi jarayonlar, predmet, hoh u oziq-ovqat bo‘lsin, hoh u kiyim-kechak, bino, kitob, ko‘zoynak, stol, qog‘oz, harakatlanish vositasi, aloqa, dori, ixtiro

Abstract

Maqolada talaba yoshlarda ixtiroviy fikrlarni paydo bo‘lish va ularni yechish nazariyasining asosiy muammolari haqida

References

Djumaboeva F., So‘fixo‘jaev N.,Tursunova Z. Talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish (O‘quv – metodik qo‘llanma). Andijon, 2002, 102b.

Salamatov Yu.P. Kak statь izobretatelem? M.:Prosveщenie, 1990, 293 s.

Natsionalьnaya programma po podgatovke kadrov. V kn.: Garmonichno razvitoe pokoleniya – osnova progressa Uzbekistana. Tashkent: SHark, 1997

Кадиров М. Ю. ТAЛAБАЛAРНИНГ ОЛИМПИAДA ВA ТAНЛОВЛAРДA ИSHТИРОКИ ОРҚAЛИ ГРAФИКA ФAНЛAРИДAН МУСТAҚИЛ ИSHЛAРНИ ФAОЛЛASHТИРИSH //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 289-295.

Yusupovich K. M. CONJUGATED METHOD FOR STUDYING THE BASICS OF THE THEORY OF THE COURSE" DRAFT GEOMETRY" //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 386-394.

Kodirov M. Y. PERSPECTIVE DETERMINATOR METHOD //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 395-402.

Kodirov M. Y. WAYS OF IMPROVING THE TECHNOLOGICAL PROCESSES OF SHEET STAMPING //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 151-159.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Qodirov , M. Y. (2023). TALABA YOSHLARDA IXTIROVIY FIKRLARNI PAYDO BO‘LISH VA ULARNI YECHISH NAZARIYASINING ASOSIY MUAMMOLARI HAQIDA. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 1122–1125. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4609