TALABALARGA BILIM BERISHDA METODIKA VA TEXNOLOGIYA UYG‘UNLIGI

Authors

  • Murodjon Yusupovich Qodirov katta o‘qituvchi “CHizma geometriya va muhandislik grafikasi” Farg‘ona politexnika instituti Farg‘ona shahar, O‘zbekiston

Keywords:

ta’lim tizimi, pedagogik texnologiyalar, ilmiy-pedagogik, metodika, texnologiya.

Abstract

Maqolada  talabalarga bilim berishda metodika va texnologiya uyg‘unligi ko‘rib chiqiladi.

References

G‘offorov Ya.X. “Maxsus fanlarni o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari”. “Universitet”. Toshkent-2008y.

Turg‘unbekov K., Teshaboev A. “Pedagogik mahorat asoslari”. T. 2002 y.

Кадиров М. Ю. ТAЛAБАЛAРНИНГ ОЛИМПИAДA ВA ТAНЛОВЛAРДA ИSHТИРОКИ ОРҚAЛИ ГРAФИКA ФAНЛAРИДAН МУСТAҚИЛ ИSHЛAРНИ ФAОЛЛASHТИРИSH //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 289-295.

Yusupovich K. M. CONJUGATED METHOD FOR STUDYING THE BASICS OF THE THEORY OF THE COURSE" DRAFT GEOMETRY" //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 386-394.

Kodirov M. Y. PERSPECTIVE DETERMINATOR METHOD //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 395-402.

Kodirov M. Y. WAYS OF IMPROVING THE TECHNOLOGICAL PROCESSES OF SHEET STAMPING //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 151-159.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Qodirov, M. Y. (2023). TALABALARGA BILIM BERISHDA METODIKA VA TEXNOLOGIYA UYG‘UNLIGI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 1135–1139. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4612