POLIMER DETALIGA DUMALATIB ISHLOV BERISHDAN KEYIN TOKARLIK ISHLOV BERISHDA KESISH CHUQURLIGINI HISOBLASH

Authors

  • Dostonbek Azim o‘g‘li Valixonov Farg‘ona politexnika instituti Chizma geometriya va muhandislik grafikasi kafedrasi assistenti

Keywords:

Keskich, qirindi, o‘simta, dastgox, press, deformatsiya, qo‘yim, polimer, ftoroplast, kompazit, marom, kulachok, kallak.

Abstract

Bu ishda kesuvchi asbob bilan ishlov berishni qattiq polimer materiallarda boshqariladigan yemirilish jarayonining boshqa bir ko‘rinishi sifatida qarab, yyemirilishning termofluktatsion nazariyasi nizomi asosida xomaki detalga dastlabki dumalatib ishlov berish usuli bo‘yicha yo‘nib ishlov berilgan yuzaning sifatini oshirish vazifasini yangicha hal qilish ko‘rsatilgan usulning mohiyati shundan iboratki, tokarlik ishlov berishga mo‘ljallangan polimer xomaki detalga avvalo dastlabki dumalatish usuli bilan ishlov beriladi.

References

Fayzimatov, S. N., Xusanov, Y. Y., & Valixonov, D. A. (2021). Optimization Conditions Of Drilling Polymeric Composite Materials. The American Journal of Engineering and Technology, 3, 22-30.

Xusanov, Y. Y., & Valixonov, D. A. O. G. L. (2021). POLIMER KOMPOZITSION MATERIALLARDAN TAYYORLANGAN DETALLARNI PARMALASHNI ASOSIY KO ‘RINISHLARI. Scientific progress, 1(6), 1169-1174.

Dostonbek, V., & Salimaxon, N. (2021). The effect of scraping and surface cleaning on the scraping of scraping to be dressing in the cutting of polymer materials. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(6), 717-721.

Dostonbek, V., Nizomiddin, J., & Jurabek, S. (2021). EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDIES OF THE PROCESS OF CUTTING POLYMER MATERIALS. Academicia Globe: Inderscience Research, 2(05), 485-490.

Fayzimatov Shukhrat Nomonovich, Ergashev Ilhomjon Olimjonovich, & Valikhonov Dostonbek Azim o‘g‘li. (2022). Effects Of Crushing on Cutting and Cleaning of Surface Facilities in Cutting and Processing of Polymer Materials. Eurasian Research Bulletin, 4, 17–21. Retrieved from https://www.geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/353

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Valixonov , D. A. o‘g‘li. (2023). POLIMER DETALIGA DUMALATIB ISHLOV BERISHDAN KEYIN TOKARLIK ISHLOV BERISHDA KESISH CHUQURLIGINI HISOBLASH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 1149–1153. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4613