ГРAФИКA ФAНЛAРИДAН ОЛИМПИAДA ВA ТAНЛОВЛAРДA ИШТИРОКИ ОРҚAЛИ ТAЛAБАЛAРНИНГ МУСТAҚИЛ ИШЛAРИНИ ФAОЛЛAШТИРИШ

Authors

  • Муроджон Юсупович Қодиров катта ўқитувчи “Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси” Фарғона политехника институти

Keywords:

график тренинг, муҳандислик графикаси, чизма геометрия, прототиплаш, мустақил иш, олимпиада.

Abstract

Мақолада талабаларнинг мустақил ишларини фаоллаштиришга танловларда иштирок этишнинг таъсири кўриб чиқилади.

References

Muslimov, N. A., & Madaminov, J. Z. (2020). Methods for improving the qualifications of future curriculum teachers using information technology. Scientific-technical journal of FerPI, 24(1), 177.

Кадиров М. Ю. ТAЛAБАЛAРНИНГ ОЛИМПИAДA ВA ТAНЛОВЛAРДA ИШТИРОКИ ОРҚAЛИ ГРAФИКA ФAНЛAРИДAН МУСТAҚИЛ ИШЛAРНИ ФAОЛЛAШТИРИШ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 289-295.

Yusupovich K. M. CONJUGATED METHOD FOR STUDYING THE BASICS OF THE THEORY OF THE COURSE" DRAFT GEOMETRY" //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 386-394.

Kodirov M. Y. PERSPECTIVE DETERMINATOR METHOD //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 395-402.

Kodirov M. Y. WAYS OF IMPROVING THE TECHNOLOGICAL PROCESSES OF SHEET STAMPING //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 151-159.

Нурматова C. С., & Myхторов Ш. С. (2022). В ПРОЦЕССЕ ПЛЕТЕНИЯ ВЛИЯНИЕ ТОЧНОГО СМАЧИВАНИЯ НА ОБРЫВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ НИТЕЙ. Educational Research in Universal Sciences, 1(6), 524–533. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/820

Мухторов, Ш. С. ў., & Махмудов , А. А. (2023). КОЛОСНИКЛИ ПАНЖАРАНИНГ ТОЛА АЖРАТИШ ЖАРАЁНИ РДБ БОШҚАРИШ ДАСТГОХЛАРИГА ЎТКАЗИШ. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 379–385. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3155

Срожидинов , Ж. Р. ў., & Мухторов, Ш. С. ў. (2023). АВТОМАТЛАШТИРИШ СИСТЕМАЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШ ВА БОШҚАРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 363–367. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3152

Абдуллаева , Д. Т., & Мухторов, Ш. С. ў. (2023). АВТОМАТИК БОШКАРИШ ТИЗИМЛАРИ. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 373–378. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3154

Mukhtorov, S. S. ugli, & Rustamova, M. M. (2022). IMPROVING THE STRENGTH OF DETAILS BY CHROMING THE SURFACES. Educational Research in Universal Sciences, 1(6), 488–496. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/814

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Қодиров , М. Ю. (2023). ГРAФИКA ФAНЛAРИДAН ОЛИМПИAДA ВA ТAНЛОВЛAРДA ИШТИРОКИ ОРҚAЛИ ТAЛAБАЛAРНИНГ МУСТAҚИЛ ИШЛAРИНИ ФAОЛЛAШТИРИШ. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 1154–1157. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4614