MAKTAB TA’LIM TIZIMIDA CHIZMACHILIK FANINI RIVOJLANTIRISH

Authors

  • Islomjon Hakimjon o‘g‘li Toxirov FarPI, ChG va MG kafedrasi assistenti

Abstract

Maktablarda chizmachilik o‘qituvchilari malakasini oshirish, taqvim ish rejasi asosida dars jarayonlarni yaxshi tashkil etish. O‘quv sifatni oshirish.

 

References

Toxirov I.X., & Srojidinov J.R. (2022). CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI DARSLARIDA TALABALARNI TEST TOPSHIRIQLARINI TAYYORLASH VA TEST SINOVLARINI O‘TKAZISH TALABLARI. Экономика и социум, (4-3 (95)), 747-750.

Toxirov I.X., & Toshqo‘Ziyeva Z.E. (2022). CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI DARS MASHG‘ULOTLARIDA TEST SINOVLARINI O‘TKAZISH TALABLARI. Экономика и социум, (4-2 (95)), 481-486.

Kholmurzaev, A. A., & Tokhirov, I. K. (2022). Involvement of Students in the Performance of Test Tasks and Conducting Control Work in the Lessons of Descriptive Geometry and Engineering Graphics. Journal of Architectural Design, 6, 5-8.

Jaxongir o‘g‘li, R. K., Toshmatovna, A. D., Muxtoraliyevna, R. M., & Xakimjon o‘g‘li, T. I. (2021). PROGRESSIVE CONSTRUCTIONS OF ADJUSTABLE SHEET PUNCHING STAMPS. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES. PHILOSOPHY AND CULTURE, 1(2), 46-53.

Tokhirov, Islombek Khakimjon Ugli (2021). SELECTION OF THE MANUFACTURING PROCESS OF THE PART. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (10), 698-704.

Сайдулло Собирович Арзиев, & Исломжон Хакимжон Ўғли Тохиров (2021). ФАЗОВИЙ ФИКРЛАШНИНГ БЎЛАЖАК МУҲАНДИС ВА АРХИТЕКТОРЛАР ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИДА ТУТГАН ЎРНИ. Scientific progress, 2 (2), 438-442.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Toxirov , I. H. o‘g‘li. (2023). MAKTAB TA’LIM TIZIMIDA CHIZMACHILIK FANINI RIVOJLANTIRISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 1188–1190. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4622