BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA MANTIQIY FIKIRLASHNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Authors

  • Komila Odiljon qizi Raximova Qo‘qon unversiteti talabasi

Keywords:

Mantiqiy fikirlash, ochiq savollar, amaliy tajribalar, rivojlantirish usullari, texnalogiyalar, tanqidiy fikirlash.

Abstract

 Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, ularda ko‘nikma va malakalarni shakllantirish, hamda  o‘quvchilarida fikrlash doirasini kengaytirish haqida so‘z boradi. Yosh o‘quvchilarda mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishning samarali strategiyalari to‘g‘risida to‘liq ma’lumot berilgan. Turli fanlarga mantiqiy fikrlash mashqlarini kiritish, o‘quvchilarni amaliy mashg‘ulotlarga jalb etish va rag‘batlantiruvchi o‘quv muhitini yaratish orqali o‘qituvchilar o‘z o‘quvchilarini tanqidiy fikrlaydigan va muammoni hal etuvchi shaxs bo‘lib yetishishlariga yordam berishi yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

References

Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Т.: “Ўзбекистон” -2017 йил.14 январь.104 бет.

Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Т.: “Ўзбекистон” -2017 йил.14 январь.104 бет.

Abdulboriyeva Mexruza Anvar qizi Namdu tayanch doktoranti Международный научный журнал № 5(100), часть 1 «Научный Фокус» Сентябрь, 2023

Z.K.Kalendarova. Primary education - the foundation of general secondary and higher education. International Conference on Humanity, Education and Science London U.K December 15th 2021 conferencezone.org . 330-332.

Z.K.Kalendarova. Innovative model of shaping students’ creative thinking skills in primary education in the process of creating problem situations and its content. Innovativ achievements in skience 2022.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Raximova , K. O. qizi. (2023). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA MANTIQIY FIKIRLASHNI RIVOJLANTIRISH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 1222–1228. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4633