AVTOMOBILLARNING SHOVQININI ANIQLASH VA UNDAN HIMOYALANISH XUSUSIYATLARINI BAHOLASH USULI

Authors

  • Murodjon Yusupovich Qodirov katta o‘qituvchi “CHizma geometriya va muhandislik grafikasi” Farg‘ona politexnika instituti Farg‘ona shahar, O‘zbekiston

Keywords:

avtomobil, shovqin, haydovchi, dam olish, yoqimsiz, gidromexanik, elektromagnit, aerodinamik, akustik.

Abstract

Maqolada avtomobillarning shovqinini aniqlash va undan himoyalanish xususiyatlarini baholash usuli  ko‘rib chiqiladi.

References

Maxkamov Q.H., Shoobidov Sh.Sh.. Transport vositalarining ergonomikasi va dizayni. 2-qism. O‘quv qo‘llanma. -Toshkent, 2008. -148 bet.

Raluca Moisescu. Time Domain and Frequency Analysis of Exhaust Noise. University Politehnica of Bucharest, 2016 y.

Кадиров М. Ю. ТAЛAБАЛAРНИНГ ОЛИМПИAДA ВA ТAНЛОВЛAРДA ИSHТИРОКИ ОРҚAЛИ ГРAФИКA ФAНЛAРИДAН МУСТAҚИЛ ИSHЛAРНИ ФAОЛЛASHТИРИSH //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 289-295.

Yusupovich K. M. CONJUGATED METHOD FOR STUDYING THE BASICS OF THE THEORY OF THE COURSE" DRAFT GEOMETRY" //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 386-394.

Kodirov M. Y. PERSPECTIVE DETERMINATOR METHOD //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 395-402.

Kodirov M. Y. WAYS OF IMPROVING THE TECHNOLOGICAL PROCESSES OF SHEET STAMPING //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 151-159.

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Qodirov , M. Y. (2023). AVTOMOBILLARNING SHOVQININI ANIQLASH VA UNDAN HIMOYALANISH XUSUSIYATLARINI BAHOLASH USULI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 1239–1242. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4637