OBYEKTGA YO‘NALTIRILGAN DASTURLASHGA KIRISH

Authors

  • Ahmadxon Qodirov
  • Abdumuxtor Umarov
  • Abdumalikjon Ro‘zaliyev

Keywords:

obyektga yo‘naltirilgan dasturlash, dasturlash texnologiyalari, klass, inkapsulatsiya, obyekt, vorislik, polimorfizm.

Abstract

Ushbu tezisda obyektga yo‘naltirilgan dasturlashning paydo bo‘lish tarixi, uning asosiy tushunchalari va bugungi kundagi ahamiyati bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan.

References

Dasturlash asoslari: o‘quv qo‘llanma / M.Aripov [va boshq.]. - T.: «Tafakkur Bo‘stoni», 2015, 240 b.

ugli Kodirov, A. A. (2023). BITWARDEN: YOUR KEY TO SECURE PASSWORD MANAGEMENT. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 144-146.

Mahmudova, M., & Kodirov, A. (2023, October). ANALYSIS OF SOFTWARE VERSION CONTROL SYSTEMS. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".

Vahobjon, A., Umarov, A., & Ahmadxon, Q. (2023). PYTHONDA ARRAYLAR, MASSIVLAR, MATRITSALAR VA NUMPY KUTUBXONASI IMKONIYATLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 327-329.

Umarov, A., Ro‘zaliyev, A., & Qodirov, A. (2023). FISHING VA (SOCIAL ENGINEERING) IJTIMOIY MUHANDISLIKKA QARSHI KURASHISH TATU FARG ‘ONA FILIALI. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 330-333.

Abdumalikjon Vahobjon, Umarov , A., & Qodirov Ahmadxon. (2023). PYTHONDA ARRAYLAR, MASSIVLAR, MATRITSALAR VA NUMPY KUTUBXONASI IMKONIYATLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 327–329.

Ro‘zaliyev, A. V. o‘g‘li, Adaxanov, R., & Umarov, A. M. o‘g‘li. (2022). BIOMETRIK BARMOQ IZI ORQALI AXBOROTLAR XAVFSIZLIGI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(5), 64–68.

Umarov, A., & Ro‘zaliyev, A. (2023). AXBOROTNI RUXSATSIZ FOYDALANISHLARDAN HIMOYALASH. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 500–502.

Ro‘zaliyev Abdumalikjon Vahobjon o‘g‘li, Umarov Abdumuxtor Maxammad o‘g‘li, & R. Adaxanov. (2022). AXBOROT XAVFSIZLIGIDA BIOMETRIK HIMOYA USULLARI. Proceedings of International Educators Conference, 1(2), 177–181.

Khonturaev , S., & Fazlitdinov , M. (2023). THE SYMBIOSIS OF AI AND COMPUTER VISION. GOLDEN BRAIN, 1(28), 171–174. Retrieved from https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/5018

Khonturaev , S. I., Fazlitdinov , M. X. ugli, & Mamayeva , O. I. kizi. (2023). EMPOWERING EDUCATION: THE IMPACT OF AI IN LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 348–350. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3985

Khonturaev , S. I., & Fazlitdinov, M. X. ugli. (2023). AI IN UZBEKISTAN: PIONEERING A TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 351–353. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3986

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Qodirov , A., Umarov , A., & Ro‘zaliyev , A. (2023). OBYEKTGA YO‘NALTIRILGAN DASTURLASHGA KIRISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(14 SPECIAL), 481–484. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4471