BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MASALALAR YECHISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Authors

  • Maftuna Shuhratovna Ibragimova Qashqadaryo viloyati Koson tumanin XTBga qarashli 30-maktab 1- toifali Boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi

Keywords:

Masalalar, o‘quvchilar, ma’lum va noma’lum, nazariy ko‘nikma, boshlang‘ich sinflar, amaliyot, masala yechish, mashqlar, pedagogik-psixologik.

Abstract

Ushbu maqolada masalalarni yechish o‘quvchilarning aqliy rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatib, ularda tahlil etish, taqqoslash, umumlashtirish va abstrakt farqlash ko‘nikmalarni shakllantirishi va masalalarning tarbiyaviy ahamiyati haqida ma’umot berilgan.

References

Umumiy o‘rta ta’limning Davlat ta’lim standartlari. Boshlang‘ich ta’lim “Ta’lim taraqqiyoti” jurnali, Toshkent “Sharq”, 1999, 7 – soni

A.A.Skatkina “Metodika prepodaveniya matematiki v sredney shkole.” Moskav

“Prosveoienie”. 1999

Ta’lim taraqqiyoti. O‘zbеkiston Rеspublikasi Xalq ta’limi Vazirligining axborotnomasi. 7-maxsus son.1999 yil. 136-178 bеtlar. Toshkеnt. “Sharq” Umumiy o‘rta ta’lim Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi.

Haydarov M., Hasanboеva O. Pеdagogik amaliyotni tashkil etish mеtodikasi.

Toshkеnt. TDPU, 2003 yil. 40 bеt

N.Muydinova, M.Sobirova, The effectiveness of using games in teaching English for the elementary level learners. Farg‘ona davlat universiteti Chet tillar fakulteti ingliz

Umumiy o‘rta ta’limning Davlat ta’lim standartlari. Boshlang‘ich ta’lim “Ta’lim taraqqiyoti” jurnali, Toshkent “Sharq”, 1999, 7 – soni

A.A.Skatkina “Metodika prepodaveniya matematiki v sredney shkole.” Moskav

“Prosveoienie”. 1999

Ta’lim taraqqiyoti. O‘zbеkiston Rеspublikasi Xalq ta’limi Vazirligining axborotnomasi. 7-maxsus son.1999 yil. 136-178 bеtlar. Toshkеnt. “Sharq” Umumiy o‘rta ta’lim Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi.

Haydarov M., Hasanboеva O. Pеdagogik amaliyotni tashkil etish mеtodikasi.

Toshkеnt. TDPU, 2003 yil. 40 bеt

N.Muydinova, M.Sobirova, The effectiveness of using games in teaching English for the elementary level learners. Farg‘ona davlat universiteti Chet tillar fakulteti ingliz

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Ibragimova, M. S. (2023). BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MASALALAR YECHISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 1132–1134. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4610